[:sv]

Laponiaförvaltningen en utvärdering, dnr M2016/02649/Nm

Sámiid Riikkaservi (SSR) avger följande yttrande med anledning av utvärdering av Laponiaförvaltningen.

Läs yttrandet här[:]