Remissyttranden över ny minoritetspolitik och bättre skydd mot diskriminering

4 oktober, 2017

]Yttrande över SOU 2017:60, Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik.
Sámiid Riikkasearvi (SSR) har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2017:60, Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik.
Läs yttrandet här

Yttrande över SOU 2016:87, bättre skydd mot diskriminering.
Sámiid Riikkasearvi (SSR) har beretts tillfälle att yttra sig överSOU 2016:87,bättre skydd mot diskriminering.

Läs yttrandet här

Print Friendly, PDF & Email