Renskötseln ska inte behöva vara beroende av politisk instabilitet och godtycke

SSR, Svenska samernas riksförbund, lämnar över ett upprop till riksdagen. SSR:s ordförande Niila Inga läser upp uttalandet tillsammans med Janni Klemensson Jannok, ordförande i SSR:s ungdomsråd. Riksdagens andra vice talman Lotta Johnson Fornarve (V) tog emot uttalandet.
3 september, 2021

Renskötseln ska inte behöva vara beroende av politisk instabilitet och godtycke, där politikernas egna agendor är styrande. Att politikernas egna agendor blev styrande var något som blev väldigt tydligt under Sametingets plenums första dagar.
Tydliga samiska värderingar är nödvändiga för en livskraftig renskötsel och samisk kultur. SSR ser med stor oro på kommande mandatperiod i Sametinget efter det maktskifte som nu skett och hur detta kommer att påverka såväl renskötseln som SSR.
– Att jobba för samebyarnas bästa och renens rättigheter är en självklarhet för SSR, vi tror inte att det lika självklart för de partier som nu ska leda Sametinget. Under föregående mandatperiod kunde vi gemensamt arbeta för renen och samebyarnas bästa men med den nya ledningen kan det komma att bli en utmaning, säger Matti Blind Berg, Förbundsordförande Sámiid Riikkasearvi.
– Under tidigare mandatperioder där Jakt och Fiske suttit i ledning för Sametinget minskade stödet till SSR årligen, vi hoppas att vi inte ser samma utveckling de kommande åren. Renskötselns företrädare behöver ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet, fortsätter Matti Blind Berg.
SSR:s landsmöte beslutade 2012 att arbeta för att rennäringsfrågorna ska lyftas bort från Sametinget, landsmötets uttalande visade med all tydlighet vilken misstro SSR:s medlemmar hade gentemot Sametinget och dess politiker.
– Att flytta rennäringsfrågor till en egen politisk oberoende myndighet tycks närma sig alltmer. avslutar Matti Blind Berg.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Print Friendly, PDF & Email