Ren till synes avsiktligt påkörd

10 mars, 2021

Ren påkörd

De senaste dagarna har vi återigen kunna ta del av bilder på hur en bilförare till synes medvetet kör på en ren som befinner sig på vägen. Dessvärre är detta inte en enstaka händelse. Problematiken återfinns i hela Sápmi, något som våra medlemmar vittnat om flertal gånger.

Att utsätta djur för ett sådant lidande som nu återigen uppdagats är helt oacceptabelt, SSR vill också poängtera att det är en stor psykisk påfrestning för renägaren att veta att sina renar vistas i nära anslutning och på väga, och årets vinter har medfört att renarna i stor utsträckning sökt sig till vägar för att komma undan snödjupet.

– Det är otroligt viktigt att samhället och dess företrädare tydligt tar avstånd från denna typ av händelser, och att det läggs tid och resurser på att lösa dessa brott är otroligt viktigt säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid SSR.

SSR vill också lyfta fram vikten av att anmäla till polisen om man ser liknande incidenter som den nu aktuella händelsen.

Print Friendly, PDF & Email