Trafikverkets sida för renskötseln

19 februari, 2021

Vilken underentreprenör som sköter vägarna i ditt område, var du kan vända dig med frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg, önskemål om renvarningsskyltar och frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
Du kan också kontakta trafikverket skriftligen eller via telefon med till exempel en anmälan om trasigt viltstängsel, eller andra frågor.

Ett tips är att använda sig av kontaktformuläret för att försäkra sig om att trafikverkets underentreprenörer är införstådda med att skyltning är deras ansvar och att tillräckligt antal skyltar finns på lager, samt för att klargöra rutinerna när det kommer till behov av uppsättande av renvarningsskyltar.

Print Friendly, PDF & Email