Kammarrätten beviljar prövningstillstånd

13 april, 2021

Förvaltningsrätten i Luleå meddelade i januari i år dom i två mål, där två samebyar överklagat Skogsstyrelsens beslut gällande villkor vid avverkning med hänsyn till rennäringen. Förvaltningsrätten ansåg att samebyarna inte har talerätt gällande dessa beslut och avvisade samebyarnas överklaganden. Kammarrätten har nu beviljat prövningstillstånd. Vår förhoppning är att Kammarrätten nu ändrar förvaltningsrättens dom och på så sätt att samebyarna anses ha talerätt i dessa frågor, eftersom Skogsstyrelsens beslut i allra högsta grad påverkar renskötselns förutsättningar, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist SSR, som bistår samebyarna i dessa mål.

Print Friendly, PDF & Email