Inga vargar i renskötselområdet!

16 september, 2021

Nyligen gick LRF och Jägarförbunden ut med ett gemensamt krav om minskad vargstam i Sverige, ett krav som SSR ställer sig bakom. En minskad vargstam innebär att antalet vargindivider som trycks upp mot renskötselområdet också minskar.

Senhösten och vintern är på intågande vilket med stor sannolikhet innebär att flertalet samebyar kommer att ha varg inom sina betesområden. Att vargar befinner sig i renskötselområdet är inte längre ett undantag utan är snarare vardag för många renskötare. Samtidigt som antalet vargar som uppehåller sig i renskötselområdet ökar så ser vi också att möjligheten att vidta åtgärder minskar, situationen är ohållbar.

Ansvariga myndigheter har under två års tid arbetat med att ta fram en handlingsplan för varg i renskötselområdet, denna handlingsplan är vid dags dato fortfarande inte klar. Klart är dock att det inte kommer vara aktuellt med flytt av genetiska vargar från renskötselområdet under kommande vinter, vilket med stor sannolikhet innebär att många samebyar återigen kommer ha varg på sina områden.

– Det kan inte ses som annat än ett stort politiskt misslyckande att vi idag har en förvaltning som ingen är nöjd med. Att bedriva renskötsel i områden där det finns varg fungerar inte, säger Matti Blind Berg, SSR

Idag har vi också en situation där flera samebyar har vargen i sin närhet året om vilket får oerhörda konsekvenser för de drabbade. Vi är långt ifrån riksdagens uttalande om att enstaka vargar kan accepteras i renskötselområdet om de ej orsakar skada. Snarare ser vi en utveckling som går åt motsatt håll.

– Renskötseln är en av de viktigaste stöttepelarna för den samiska kulturen och samiska rättigheter. Sverige har genom sina internationella åtaganden inte bara en skyldighet att skydda vargen utan har också skyldigheter gentemot samebyarna och renskötseln, framförallt ska staten säkerställa att samerna ska kunna utöva sin traditionella urfolksnäring, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist SSR.

– Att ha varg inom renskötselområdet är idag otänkbart då det totala rovdjurstrycket redan är allt för stort, möjligtvis skulle vi kunna acceptera enstaka djur om det totala rovdjurstrycket vore lägre, men där är vi inte idag. Sveriges rovdjurspolitik är inte bara ett hot mot dagens renskötare utan utgör även ett hot mot framtida generationer inom renskötseln, säger Matti Blind Berg.

– Vi förväntar oss att ansvariga nu agerar och vidtar åtgärder när vargarna uppehåller sig i renskötselområdet avslutar Matti Blind Berg och Jenny Wik Karlsson.

Print Friendly, PDF & Email