Luftgevärkulor funna i renar – Vi förväntar att ansvariga ministrar inte duckar för frågan utan nu tar sig tid för att träffa oss

30 september, 2021

Renar som tjuvskjuts, plågas till döds, renskötare som drabbas av både hot och hat är idag vardag för många av våra medlemmar. Detta är inga enstaka händelser utan något som sker alltmer ofta.

Under nu pågående slaktsäsong har SSR mottagit flera samtal från medlemmar som bland annat funnit luftgevärskulor i renar som slaktats och renar som tjuvskjutits och lämnats. Flertalet fall där lösa hundar jagat och skadat renar är också något som medlemmarna under den gångna hösten vittnat om.

Under sommaren/hösten har SSR tagit del av flera förundersökningar som lagts ned med motiveringen att brott inte kan styrkas trots att det vid några av tillfällena funnits erkännanden.

Vi har återigen också kunna läsa om ytterligare en tjänsteman inom polisen som i myndighetens egna interna tidning utryckt att det inte är något problem med renskjutningar i länet där hen verkar.

Ovanstående händelser är inga nya företeelser, utan något som ansvariga borde vara väl medvetna om.

Det kan därför inte betraktas som något än ett stort misslyckande att detta tillåts fortgå och att ansvariga ministrar och departement inte agerat tillräckligt. Ytterst handlar denna fråga om rättssäkerhet och demokrati, där majoriteteten av våra medlemmar många gånger upplever att de är rättslösa och att frågan inte tas på allvar.

SSR har vid ett antal tillfällen lyft frågan till ansvariga ministrar med krav om att regeringen måste säkerställa att resurser sätts in och att dessa brott prioriteras och tas på allvar. Frågan har också belysts i media vid flertalet tillfällen, bland annat i reportage av Kalla Fakta vid två tillfällen.

– SSR begärde så sent som i våras möte med ansvariga ministrar, svaret var att deras kalendrar var fullbokade. Ett svar vi är långt ifrån nöjda med. Det är tydligt att behövs insatser och det behövs nu.  Vi förväntar att ansvariga ministrar inte duckar för frågan utan nu tar sig tid för att träffa oss, säger Matti Blind Berg, ordförande SSR.

– Det är uppenbart att det finns inbyggda strukturella mekanismer som mer eller mindre möjliggör att detta tillåts fortgå. Yttersta ansvaret att ta tag i detta åvilar regeringen, säger Jenny Wik Karlsson Förbundsjurist vid SSR.

– Vi är starkt oroade över dagens situation men också över framtiden. I takt med att vi upplever en allt mer ökad polarisering samtidigt som inga tydliga insatser görs från det offentliga så kommer våra medlemmar med rätta uppleva att de är rättslösa. Det är inte bara ovärdigt i ett rättssamhälle, utan sätter också de demokratiska och rättsliga principer ur spel, avslutar Matti Berg och Jenny Wik Karlsson.

Print Friendly, PDF & Email