Fora

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Tjänstepension och försäkringar

Tack vare försäkringsavtalet med Fora behöver du som arbetsgivare och egen företagare inte fundera mer på vilka försäkringar och tjänstepension du själv eller de anställda ska ha.

Tjänstepension och försäkringar är en av de vanligaste och viktigaste anställningsförmånerna som du som arbetsgivare kan ge dina anställda.

Försäkringarna och tjänstepensionen som ingår i avtalet ger företagen och de anställda ett omfattande försäkringsskydd som täcker de flesta situationer i arbetslivet, till exempel sjukdom, skada eller föräldraledighet.

Kostnaden för försäkringarna är låg. Flera av försäkringarna kan till och med vara avgiftsfria.

Villkoren för de anställda är förmånliga – det krävs till exempel ingen hälsoprövning för att omfattas av sjuk- eller livförsäkring.

Försäkringar och pension som ingår

Försäkringsavtalet som tecknas hos Fora är ett färdigt paket av försäkringar. Däremot ser paketen olika ut för arbetare,  tjänstemän och företagare.

Försäkringarna gäller för alla anställda som får lön, oavsett anställningsform. Försäkringsavtalet tecknas för samtliga anställda, det går inte att teckna försäkringar för enskilda anställda.

 • För arbetare innehåller försäkringsavtalet ett omfattande försäkringsskydd inklusive tjänstepension
 • Tjänstemän och företagare är försäkrade vid olyckor som inträffar i arbetet.
 • Företagare kan teckna ytterligare försäkringar.
Försäkring Arbetare Tjänsteman Företagare
Avtalspension SAF-LO Tillval
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS Tillval
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tillval
Föräldrapenningtillägg, FPT
Premiebefrielseförsäkring Tillval
Försäkring om avgångsbidrag, AGB

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

En person som skadar sig i sitt arbete, eller på väg till eller från arbetet, kan få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

Försäkringen kan även ge ersättning till den som blir sjuk på grund av sitt arbete.

Vårt arbete

Villkor

Arbetsskadeförsäkringen gäller för alla anställda vid företaget (arbetare och tjänstemän) samt för den som räknas som företagare.
Försäkringen börjar gälla från den första anställningsdagen.
Ersättning kan betalas ut i tre fall:
 • Vid en olycka under arbetstid.
 • Vid olycka på väg till eller från arbetet (och det inte är ett fordon inblandat i olyckan).
 • Om en person blir sjuk av sitt arbete, eller har en sjukdom som blir värre av arbetet
Försäkringen gäller både under sjuktiden och om skadan ger bestående invaliditet. Den som förlorar inkomst på grund av skadan, kan få ersättning med upp till hela inkomsten. Ersättning kan också ges för kostnader i samband med skadan. Vid dödsfall kan anhöriga få ersättning från försäkringen.

För arbetare

Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,01 procent av den.

För tjänstemän

Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,03 procent av den.

För företagare

 • Om företaget har anställda: ingen kostnad tas ut.
 • Om företaget inte har anställda. TFA ingår då i minimipremien för försäkringsavtalet, som är 200 kronor.
Anställda ansöker själva om ersättning från försäkringen hos AFA Försäkring. Arbetsgivaren behöver också göra en anmälan till Försäkringskassan. Läs mer hos AFA Försäkring Läs mer hos Försäkringskassan

Försäkringen är tecknad hos AFA Försäkring. Det är dit du vänder dig för att få mer information om försäkringen, eller om du har frågor.

Läs mer hos AFA Försäkring

Då räknas du som företagare

Det är din andel av aktierna i företaget som avgör om du betraktas som företagare. Om andra familjemedlemmar äger aktier i företaget ska du även räkna med deras aktier när du räknar ut din ägarandel. Regel för beräkning av din ägarandel: Dina aktier (minst en) + aktier som ägs av make/maka/registrerad partner + aktier som ägs av dina barn  + aktier som ägs av dina föräldrar  = din ägarandel Om din ägarandel är minst 33,33 procent räknas du som företagare. Du ska inte räkna med sambos eller syskons aktier när du beräknar din ägarandel.

Familjemedlemmar kan också vara företagare

Betraktas du som företagare kan det innebära att även familjemedlemmar är företagare.

Barn och föräldrar

Är du företagare och har barn eller föräldrar som äger minst en aktie och är verksamma i företaget, är även de företagare.

Make/maka/registrerad partner

Är du företagare och har en make/maka/registrerad partner som är verksam i företaget är även hen företagare, även om hen inte äger några aktier.

Sambo

Är du företagare och har en sambo som äger mer än 33,33 procent av aktierna samt är verksam i företaget, är även hen företagare. Regel för beräkning av sambos ägarandel: Sambons aktier  + aktier som ägs av sambons barn  + aktier som ägs av sambons föräldrar = sambons ägarnadel Sambon ska inte räkna samman sina aktier med din ägarandel för att få fram sin ägarandel.
 • Du är delägare.
 • Du är make/maka/registrerad partner till delägare och verksam i företaget.
 • Du är komplementär.
 • Du är make/maka/registrerade partner till komplementär och verksam i företaget.
 • Du är ägare.
 • Du är make/maka/registrerad partner till ägare och verksam i företaget.

Gå direkt till Försäkringsanmälan

Här anmäler du ditt företag i Fora.

Gå till “Så här fyller du i Försäkringsanmälan”

Övergripande vilka uppgifter som ska med i ansökan.

Gå till “Företagares egen försäkring”

Här väljer du de försäkringar du vill ha.