Upprop en värdig valspurt!

6 september, 2022

Återigen så har Vinterstadens skoter och fritidsförening i Kiruna i ett antal media publicerat en annons med rubriken, ”Ska svenska medborgare fortsättningsvis få vistas i skog och fjäll på statens mark!”. Annonsen har publicerats i flertalet gratistidningar, bland annat i Piteå gratistidning den 31 augusti.

Vi förvånas inte över föreningens ståndpunkt i sak men desto mer över att de återigen publicerar samma annons trots att det tidigare riktats skarp kritik mot samma annons under våren. Föreningens budskap är enbart polariserande och annonsen innehåller flertalet direkta felaktigheter.

Föreningens försök till säljande argument inför valets slutspurt visar med all tydlighet att de bortser från den livssituation som många renskötare idag befinner sig i. Vardagsrasism och grundlösa påståenden som att vi inom rennäringen ”får allt” och att det är på grund av oss som det kommer att ”läggas våt filt över landskapet och döda allt hopp” är näst intill ett normaliserat tillstånd.

Det föreningen gör är att på ett felaktigt sätt och utan bakgrundsanalys underblåsa konflikterna på lokalt plan. Konflikter som sedan drabbar samerna som är en minoritet och ett urfolk. För många samer är det redan nu ett demokratiskt problem att skolorna inte lär ut något om vår historia och att politikerna inte vill ta i våra frågor. Men det är ett lika stort problem att aktörer som Vinterstadens skoter och fritidsförening inte är insatta i frågorna och ändå aktivt sprider en felaktig bild av samiska samhällsfrågor. Vi anser att föreningen inte tar något som helts ansvar för sin roll i samhällsdebatten.

Återigen ser vi hur en aktör som inte har satt sig in i den komplexa situationen vi i samebyarna befinner sig i försöker skapa opinion genom polarisering. Föreningen utgår från sina åsikter om Girjasdomen. Att valet handlar om att ge ”särskilda privilegier” för en liten grupp renägande samer och att denna grupp ska ges makt över en stor bit land. Föreningen syftar enbart till att främja ytterligare polarisering och fördomar rörande renskötseln!
Vi kommer aldrig acceptera att okunskap och oriktiga påståenden används för att öka motsättningarna och konflikterna mellan oss och andra grupper. Föreningen försöker framställa en situation där renskötselns rättigheter erkänns som ett hot mot samhället är bara absurt, missvisande och en alltför onyanserad beskrivning. Denna typ av retorik kan inte ses som annat än oacceptabel i ett modernt samhälle, och vi hoppas att det är många som reagerar och tar avstånd från detta.

Vi vet att det finns stor okunskap i samhället om betydelsen och konsekvenserna av att detta tillåts fortgå. Detta är ett samhällsproblem och ett uttryck för diskriminerande strukturer i det svenska samhället. Passivitet från det omgivande samhället är likställt med att acceptera att rasism, hat och hot mot renskötaren och renen fortgår och är ett direkt hot mot demokratiska grundläggande värderingar och respekten för mänskliga rättigheter.

Vi måste tro att framtiden för med sig mer utvecklade synsätt på vårt samhälle och de kärnvärden som vi alla, oavsett etnicitet, vill ska prägla vår tillvaro.

Vi uppmanar därför samtliga politiker, föreningar, lobbyister att genomföra en värdig valspurt!

Slutligen vill vi skicka ett tydligt budskap till Vinterstadens skoter och fritidsförening i Kiruna, gränsen för vad som är acceptabelt är passerad, vi förväntar oss mer av en aktör som vill delta i samhällsdebatten.

Matti Blind Berg Jenny Wik Karlsson

Print Friendly, PDF & Email