Girjas sameby mot staten

Girjas samebys talan mot staten avser rätten till jakt och fiske inom samebyns renskötselområde. Det är fråga om mark och vatten som finns ovanför odlingsgränsen och som står under statens omedelbara disposition. Samebyn grundar sin talan om ensamrätt på urminnes hävd eller sedvanerätt. l korthet gör samebyn gällande att ensamrätten följer av att samerna under lång tid ensamma brukat aktuellt område. Detta bruk har gett upphov till en exklusiv egendomsrätt i form av jakt- och fiskerätt. Den hävdvunna ensamrätten kan betraktas enligt följande tre alternativa synsätt:

– ensamrätten följer direkt av rennäringslagen, som är ett erkännande av denna rätt,
– ensamrätten följer av samers bruk av renskötselområdet ifråga, eller
– ensamrätten följer av bruket av en viss fastighet.

Läs eller ladda ner hovrättsdomen här

Här kan ni läsa en sammanfattning avseende pågående process om jakt/fiske.

SSR:s debattartikel i Svenska Dagbladet 4 oktober 2017:

”Känslig miljö i fjällen kräver hållbar jakt”

Vi behöver få frågan om jakt- och fiskerätten i vår känsliga fjällmiljö klarlagd. Vår syn är att det är nödvändigt med ett klarare rättsläge för att minska konflikter i längden, skriver Jörgen Jonsson och Jenny Wik-Karlsson, företrädare för Girjas sameby.

Läs artikeln i Dagens Nyheter den 4 oktober 2017 här

Förhandlingsdagar i Högsta Domstolen

Med undantag för måndagen den 2 september inleds varje huvudförhandlingsdag kl. 9 OO och avslutas ca kl. 16 00 (se dock nedan den 12 september).

Nedladdningsbar pdf kan du hämta här

Vecka 36
Måndag den 2 september (kl.10.00)
Tisdag den 3 september

Vecka 37
Måndag den 9 september
Tisdag den 1O september
Onsdag den 11 september
Torsdag den 12 september (-12 30)

Vecka 38
Tisdag den 17 september
Onsdag den 18 september
Torsdag den 19 september

Vecka 39
Måndag den 23 september
v
Tisdag den 24 september
Onsdag den 25 september
Torsdag den 26 september

Vecka 40
Tisdag den I oktober
Onsdag den 2 oktober
Torsdag den 3 oktober

Vecka 41
Måndag den 7 oktober
Tisdag den 8 oktober
Onsdag den 9 oktober
Torsdag den IO oktober

V
Yrkanden. Girjas inleder sin sakframställning.
Fortsatt sakframställning (Girjas)

V
Fortsatt sakframställning (Girjas)
Fortsatt sakframställning (Girjas)
Staten inleder sin sakframställning.
Fortsatt sakframställning (staten)

v
Fortsatt sakframställning (staten)
Fortsatt sakframställning (staten)
Fortsatt sakframställning (staten)

v
Sakframställning, replik (Girjas)
Videouppspelning (HD)
Videouppspelning (HD)
Videouppspelning (HD)
Videouppspelning (HD)

v
Videouppspelning (HD)
Slutplädering (Girjas)
Slutplädering (Girjas)

v
Slutplädering (staten)
Slutplädering (staten)
Reservdag
Reservdag

Vårt arbete