Girjas sameby mot staten

Girjas samebys talan mot staten avser rätten till jakt och fiske inom samebyns renskötselområde. Det är fråga om mark och vatten som finns ovanför odlingsgränsen och som står under statens omedelbara disposition. Samebyn grundar sin talan om ensamrätt på urminnes hävd eller sedvanerätt. l korthet gör samebyn gällande att ensamrätten följer av att samerna under lång tid ensamma brukat aktuellt område. Detta bruk har gett upphov till en exklusiv egendomsrätt i form av jakt- och fiskerätt. Den hävdvunna ensamrätten kan betraktas enligt följande tre alternativa synsätt:

– ensamrätten följer direkt av rennäringslagen, som är ett erkännande av denna rätt,
– ensamrätten följer av samers bruk av renskötselområdet ifråga, eller
– ensamrätten följer av bruket av en viss fastighet.

Här kan ni läsa en sammanfattning avseende pågående process om jakt/fiske.
Läs eller ladda ner hovrättsdomen här

Förhandlingsdagar i Högsta Domstolen

Med undantag för måndagen den 2 september inleds varje huvudförhandlingsdag kl. 9 OO och avslutas ca kl. 16 00 (se dock nedan den 12 september).

Nedladdningsbar pdf kan du hämta här

Vecka 36
Måndag 2 sept – Yrkan. Girjas inleder sin sakframställning.
Tisdag 3 sept – Fortsatt sakframställning (Girjas)

Vecka 37
Måndag 9 sept – Fortsatt sakframställning (Girjas)
Tisdag 1O sept – Fortsatt sakframställning (Girjas)
Onsdag 11 sept – Staten inleder sin sakframställning.
Torsdag 12 sept – Fortsatt sakframställning (staten)

Vecka 38
Tisdag 17 sept – Fortsatt sakframställning (staten)
Onsdag 18 sept – Fortsatt sakframställning (staten)
Torsdag 19 sept – Fortsatt sakframställning (staten)

Vecka 39
Måndag 23 sept – Sakframställning, replik (Girjas)
Tisdag 24 sept – Videouppspelning (HD) Ej öppen
Onsdag 25 sept – Videouppspelning (HD) Ej öppen
Torsdag 26 sept – Videouppspelning (HD) Ej öppen

Vecka 40
Tisdag 1 okt – Videouppspelning (HD) Ej öppen
Onsdag 2 okt – Slutplädering (Girjas)
Torsdag 3 – okt Slutplädering (Girjas)

Vecka 41
Måndag 7 okt – Slutplädering (staten)
Tisdag 8 okt – Slutplädering (staten)
Onsdag 9 okt – Reservdag
Torsdag IO okt – Reservdag

SSR:s debattartikel i Svenska Dagbladet 4 oktober 2017:

”Känslig miljö i fjällen kräver hållbar jakt”

Vi behöver få frågan om jakt- och fiskerätten i vår känsliga fjällmiljö klarlagd. Vår syn är att det är nödvändigt med ett klarare rättsläge för att minska konflikter i längden, skriver Jörgen Jonsson och Jenny Wik-Karlsson, företrädare för Girjas sameby.

Läs artikeln i Dagens Nyheter den 4 oktober 2017 här