Pressmeddelande – Onödigt agerande av jägarförbunden vid CWD-misstanke

19 september, 2022

Fredagen den 16 september gick norska och svenska myndigheter ut med information om misstänkt fall av Chronic Wasting Disease (CWD) på en ren i Norge. Av informationen framgick tydligt att ytterligare test tagits samt att resultatet av detta var att vänta under lördagen. Samma information delgavs vid möte som Jordbruksverket kallade till under fredag eftermiddag. Vid informationsmötet deltog bland annat Sámiid Riikkasearvi (SSR) och Jägarförbunden. Sent på lördag eftermiddag kom det slutliga resultatet vilket var negativt. CWD-misstanken på den aktuella renen är avskriven.

– Jägarförbundens snabba agerande med pressmeddelanden och radiointervjuer innan det slutliga resultatet var fastställt var oerhört onödigt, säger Matti Blind Berg förbundsordförande vid SSR.

– Naturligtvis är det viktigt att få ut information så snabbt som möjligt vid eventuell smitta, men att agera medialt innan slutgiltiga resultat är inte rätt väg att gå och leder sällan till något positivt, snarare tvärtom, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid SSR.

– Vi ställer oss också frågande och kritiska till det budskap som Jägarförbunden framförde i sina uttalanden. Många av våra medlemmar har reagerat starkt på det som framfördes i media. Varför går Jägarförbundet ut med budskap om krav på kraftiga åtgärder, främst riktade mot rennäringen, innan alla fakta fanns på bordet? Och varför väljer jägarförbunden att gå via media i stället för att kontakta representanter för rennäringen? Det är frågor vi vill ha svar på, säger Matti Blind Berg.

CWD är en oerhört allvarlig djursjukdom, som skulle påverka rennäringen stort vid ett eventuellt utbrott. SSR har under flera år arbetat med frågan tillsammans med våra medlemmar. Bland annat har svenska samebyar ingått i den nationella provtagningen som genomförts i Sverige och inga positiva fall har upptäckts.

– Vi har den gångna helgen verkligen fått stresstesta våra rutiner som vi tagit fram gällande CWD, bland annat hur vi ska få ut informationen till de som berörs, vilket varit lärorikt inför eventuella framtida scenario, säger Jenny Wik Karlsson.

– Vi är naturligtvis lättade över provresultatet, men vi ser att jägarförbundens agerande lett till att återigen skapa en situation där rennäringen omotiverat ifrågasätts. Vi hoppas att jägarförbunden nästa gång en liknande situation uppstår tar kontakt med oss istället för att gå via media, avslutar Blind Berg.

Förbundsordförande Matti Blind Berg
Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson

Print Friendly, PDF & Email