Nyhetsbrevet november 2017

Skiljningar och flytt till vinterbetslanden står för dörren. Vi är många som bär på en oro inför den kommande vintern. Betet och rovdjuren är några av orosmolnen. Att värna renen är det som ligger oss närmast hjärtat och för att göra det måste vi få arbetsro, både i skogen men också på kontoret. Våra medlemmar förväntas delta på en stor mängd samråd, möten och liknande, tid som hade behövts för arbete med renarna. Om man inte deltar så finns risken att ingen hänsyn tas till renen. Den ökade administrativa bördan är ett problem inte bara för byarna utan även för SSR. I vårt uppdrag ingår att bistå medlemmarna, ett uppdrag som kräver resurser både i tid och pengar. Jag hoppas att både regeringen och sametingets nya styrelse har tagit till sig detta och att det också återspeglas i det framtida budget arbetet.

Jakt- och fiskeprocessen är igång för fullt, jag har stor förhoppning att utfallet kommer att stödja oss. Domstolsförhandlingarna är inte bara en rättslig prövning utan hjälper också oss att synliggöra våra frågor nationellt och internationellt. Intresset var stort när förhandlingen inleddes, och jag hoppas att det fortsätter så under hela processen.

 

Jörgen Jonsson

Tillbaka till nyhetsbrevet