Nästa steg i kommande utredningen om en ny renskötsellagstiftning

30 april, 2021

Sámiid Riikkasearvi (SSR) kan konstatera att utredare och form nu är bestämd till den kommande utredningen om en översyn av rennäringslagen.

– Det viktiga för Sámiid Riikkasearvi i kommande utredning är att samebyarnas rättigheter respekteras. Detta har vi uttryckt i de kontakter vi haft med Näringsdepartementet. En förutsättning för utredningens legitimitet är att renskötselns företrädare garanteras ett reellt deltagande i utredningens alla delar, säger Åsa Larsson Blind ordförande för SSR.

Eric M. Runesson har lång juridisk erfarenhet och SSR hoppas därmed att utredningen kommer att ha en rättsligt fokus och att kommande förslag kommer att ta avstamp i en rättslig analys.

Vidare meddelar Regeringskansliet att utredningen ska vara en parlamentarisk kommitté bestående av företrädare för de olika politiska partierna. SSR har under processen förordat en annan form på utredningen. SSR förutsätter oavsett utredningens form att SSR och samebyarna ges delaktig och inflytande i det kommande arbetet och att rättsliga analysen och politiska ställningstaganden kan särskiljas.

Sámiid Riikkasearvi

 

Print Friendly, PDF & Email