När blev den en mänsklig rättighet att köra skoter?

Vårens hårda debatt om skoterförbud i fjällområden har fått mig att fundera på flera saker. Landets samebyar kan ansöka om tillfälliga skoterförbud hos kommunerna som är den som fattar beslut om förbud eller inte. Samebyarnas ansökningar grundar sig på att renen under våren inte skall störas och stressas i allt för stor utsträckning eftersom kalvningsperioden står för dörren. I de ärenden där jag bistått, och även andra jag tagit del av framgår att skoterförbud begränsar möjligheten för allmänheten att uppleva rekreation, fritidsfiske och naturupplevelsen. När jag läst dessa inlagor framstår det som att fjällen stängts av för all framtid för allt och alla, vilket naturligtvis inte är sant. Det är möjligheterna att använda skoter som begränsas under en viss period, något som tydligen är att likställa med att ingen får vistas i fjällvärlden enligt många.

För mig är det otroligt märkligt och svårförståeligt att det ens ska behöva bli en prövning eller debatt i dessa frågor. Våren är en känslig tid inte bara för renen utan för allt djurliv och den känsliga fjällmiljön, och det är vår skyldighet att ta hänsyn och visa respekt för djuren och naturen under denna tid. Debatten om att renskötarna bara vill ha fjällen för sig själva och bara hittar på att renar är i området är för mig ett riktigt lågvattenmärke och fullständigt obegripligt.

Att köra skoter är inte en mänsklig rättighet utan är snarare att betrakta som en hobby eller fritidsintresse precis som fotboll, skidor, jakt eller något annat. Jag vet att detta säkerligen kan uppfattas som provocerande men fritidsintressen är något som vi har förmånen i Sverige att kunna ägna oss åt, även om långt ifrån alla har de ekonomiska förutsättningarna att ägna sig just åt skoteråkning. När vi utövar våra fritidsintressen får det inte medföra att skador uppstår för andra, i frågan om förbudsområden handlar det just om det. Den ökade skotertrafiken innebär onödigt lidande för djuren, ekonomiska förluster för renskötaren och inskränker samebyarna rätt att bruka markerna. Här har alla kommuner ett ansvar att ge renen det skydd som behövs att stå upp för de värden som skyddas och lyfta fram andra möjligheter för rekreation, naturupplevelse och fiske. För nog vore det märkligt om alla dessa värden stod och föll en period på våren?

Sist men inte minst fjällvärlden är inte stängd utan det finna alla möjligheter att uppleva den, fast utan skoter.

Jenny

Jennys blogg