Inbjudan till pressträff 28 maj kl 17 i Stockholm

28 maj, 2024

Lite mer än fyra år har gått sedan Högsta domstolen den 23 januari 2020 meddelade sin dom i det uppmärksammade Girjas-målet gällande ensamrätt i förhållande till staten avseende upplåtelse av jakt och fiske ovan odlingsgräns.

Den 28 maj, lämnar samebyn Ran, som den första samebyn i Västerbotten att pröva saken, in stämningsansökan mot staten. Detsamma gör samebyarna Sirges, Unna Tjerusj och Báste i Norrbotten. Det hela handlar om att domstolen ska fastställa samebyarnas ensamrätt till upplåtelser av småviltsjakt och fiske ovan odlingsgränsen, alltså samma rätt som Girjas har enligt Högsta domstolen.
För samebyarna och Svenska Samernas Riksförbund är det tydligt att den enda möjliga vägen framåt, för att vi ska få ett erkännande och respekt för våra rättigheter samt själva kunna förfoga över dessa, är att på samma sätt som Girjas gjorde, vända oss till domstol. Det är därför vi nu har valt att inleda rättsliga processer mot staten.

Ran, Báste, Unna Tjerusj och Sirges samebyar samt SSR bjuder härmed in till presskonferens tisdag 28 maj kl 17:00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Johanneshov.

Vid pressträffen deltar representanter från samebyarna Advokat Peter Danowsky, Advokat Sara Fall och representanter från Svenska Samernas Riksförbund.

Print Friendly, PDF & Email