Ett stort misslyckande att ingenting har hänt de senaste åren – Kalla Fakta uppföljningen

26 maj, 2021

”Sámiid Riikkasearvi (SSR) kräver att det nu tas krafttag mot de fall av skjutningar, plågade och stulna renar som anmäls av samebyar över hela renskötselområdet. ”

Det har gått närmare sex år sedan Kalla Fakta visade sitt första reportage om att renar tjuvskjuts, plågas till döds och renskötare som drabbas av både hot och hat. Programmet fick stor uppmärksamhet och frågorna lyftes nationellt. Samma år träffade SSR dåvarande statsråd Anders Ygeman. SSR framförde då bland annat krav på att regeringen måste säkerställa att resurser sätts in och att dessa brott prioriteras. SSR lyfte också behovet av att tillsätta särskilda utredare till dessa brott, utredare som inte har anknytning till den ort där brotten begås.

Nu sex år senare visar Kalla Fakta återigen att ingenting har förändrats. I det uppföljande reportage som nu visas i TV4 framgår det med all tydlighet att det behövs krafttag.

– Det är helt oacceptabelt att detta får fortgå. Dessa helt förfärliga dåd är ett uttryck för hat och rasism mot den renägande gruppen samer och det är dags att samhället reagerar, säger Åsa Larsson Blind, förbundsordförande SSR.

Programmet synliggör flera brister i det svenska rättssamhället vid den här typen av brott. Det framgår också med all tydlighet att majoriteten av alla anmälningar inte leder någonvart och utredningarna läggs ned.

– Det kan inte ses som annat än ett stort misslyckande att endast en person lagförts av de 38 fall som Kalla Fakta granskat, säger Åsa Larsson Blind.

– SSR uppmanar alla medlemmar ute i samebyarna att fortsätta anmäla då det är viktigt att alla dessa företeelser dokumenteras. På så sätt går det visa på behovet av att mer resurser behövs, säger Jenny Wik Karlsson.

SSR ser att det finns stor okunskap i samhället om betydelsen och konsekvenserna av de störningar som renar återkommande utsätts för och specifikt när renar skjuts och plågas. Detta är ett samhällsproblem och ett uttryck för diskriminerande strukturer i det svenska samhället.

– Det krävs att polisen ser över sina interna strukturer och förhållningssätt mot den här typen av brott. Vi ser att dessa brott inte tas på allvar och det kan också ses som ett resultat av den strukturella diskrimineringen mot den renskötande gruppen, säger Jenny Wik Karlsson.

– Att ständigt hänvisa till att dessa brott är svårlösta känns inte värdigt ett rättssamhälle, i stället borde ansvariga tillsätta mer resurser för att jobba med frågan och nå resultat, säger Åsa Larsson Blind.

SSR kräver nu liksom för sex år sedan att ansvariga ministrar tar denna fråga på största allvar och att regeringen ger tydliga direktiv till Polismyndigheten att det ska säkerställas att de personer som utreder dessa brott är objektiva och inte färgade av sina egna värderingar såsom det framkommit i Kalla Faktas reportage.

– Vi kommer att ta kontakt med ansvarig minister för att återigen lyfta dessa frågor, och vi förväntar oss besked om att insatser nu kommer genomföras avslutar Åsa Larsson Blind och Jenny Wik Karlsson.

Print Friendly, PDF & Email