Positivt att Sámiid Riikkasearvi inkluderas i den parlamentariska kommitté som ska utreda en ny renskötsellagstiftning

21 maj, 2021

Regeringen har beslutat om direktivet för den kommande utredningen om en ny renskötsel-lagstiftning. Direktivet är omfattande och innehåller många komplexa frågeställningar som ska utredas de kommande fyra åren. Det är ett viktigt steg i rätt riktning att SSR inkluderas i utredningens parlamentariska kommittee.

– SSR:s fokus är att samebyarnas rättigheter respekteras i det kommande utredningsarbetet och en förutsättning för utredningens legitimitet är då att renskötselns främsta företrädare inkluderas i arbetet. Det är positivt att man från regeringen har lyssnat på detta och nu gör plats för SSR i kommitteen, säger Åsa Larsson Blind förbundsordförande för SSR.

Under processen med framtagande av utredningsdirektiv har SSR framfört rättsliga och politiska ställningstaganden för att säkerställa att renskötselns och samebyarnas intressen tillgodoses.

– Vi kan se att näringsdepartementet tagit till sig av det som SSR framfört under processens gång, vilket är positivt, samtidigt som det fortfarande är delar i direktivet som vi inte är nöjda med, säger Larsson Blind.
– För SSR är det centralt att utredningen tar avstamp i en rättslig analys och att den analysen sedan ligger till grund för de förslag som utredningen presenterar, det hade vi önskat vore tydligare formulerat i direktivet, fortsätter Åsa Larsson Blind.

Print Friendly, PDF & Email