Vägverket nya rutiner

Trafikverket har under en tid arbetat med rutiner för att samebyar lättare komma i kontakt med rätt person för varje enskilt ärende. Som en del i detta arbete så ska all felanmälan, oavsett vad det gäller, ske genom Trafikverkets hemsida. Där fyller ni vad frågan gäller, vilken vägsträcka, entreprenör, bandel etc. Felanmälan ska då skickas till  rätt person direkt, och enligt trafikverket ska ärendet då handläggas snabbare.

Här hittar ni länken till hemsidan : https://webapp.trafikverket.se/e-tjanster/kundtjanst/?ref=road

SSR vill följa upp hur detta system fungerar och om ni får den hjälp som behövs inom en rimlig tid. Därför vill vi att ni mejlar oss era synpunkter på systemet till jenny@sapmi.se.

Renar i trafiken

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik, den är tryckt på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter