Stora risker med att beträda brandhärjade områden

Det är förenat med mycket stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta månader innan det är säkert att gå ut i skogen efter skogsbrand.

Här kan ni även läsa vad Skogsstyrelsen ger för säkerhetsråd.