[:sv]Under den senaste veckan är vi många som följt sameradions serie om vardagsrasism. Vi har fått ta del av människors historier, hur de på olika sätt drabbats av rasism i sin vardag. Och det är nog ingen underdrift att säga att de som kommit fram är nog bara toppen av ett isberg. Många beslutsfattare, politiker och myndigheter har lyft att frågan om rasism måste tas på allvar och arbete med att en förändring måste ske. Det är nog riktigt det dom säger, icke desto mindre är samma personer högst delaktiga i att rasismen mot samer har normaliserats. Förmodligen är de inte själva medvetna om det, strukturell diskriminering och rasism syns nämligen inte och är betydligt svårare att påvisa att det sker.

Statens agerande över tid har satt sina spår både inom myndigheter, hos tjänstemän och politiker och påverkar fortfarande.

I mitt arbete möter jag många olika aktörer i olika sammanhang. Vid ett möte frågade ett bolag inför ett tillståndsärende vad en sån där sameby kostade, de tjänstemän från en statlig myndighet som var med gjorde ingenting för att markera mot bolaget uppenbara arrogans och okunskap utan skrattade bara bort det. Ett annat exempel är ett sms mellan två statliga tjänstemän som jag fått ta del av där det framgår att den ena tjänstemannen måste kolla samebyn så dom inte hittar på en det ena än det andra.  Dessa händelser är inte enskilda utan jag skulle kunna lista betydligt fler.

Så när politiker, beslutsfattare och myndigheter säger att frågan är viktig och vi måste alla arbeta tillsammans och organisera oss vill jag säga. Börja med att förändra er egen värdegrund och sopa framför eget hus.

Jenny[:]

2017-04-05T13:53:36+00:00april 5th, 2017|