[:sv]Uttalande om Nordisk Samekonvention[:]

17 januari, 2017

[:sv]Fredagen den 13 januari 2017 presenterades det slutliga förslaget till Nordisk Samekonvention. SSR har tagit del av förslaget och nu pågår ett arbete med att i detalj analysera förslaget i sin helhet. Utifrån en övergripande analys är det uppenbart att förslaget har allvarliga brister och inte kan undertecknas i nuvarande utformning. Förslaget har kritiserats av bland annat Samerådet och SSR ställer sig bakom kritiken.

Förslaget innebär INTE att samiska rättigheter stärks vare sig nationellt eller internationellt, utan snarare befäster staternas ensidiga beslutanderätt i frågor som berör oss.

SSR:s landsmöte har vid flertalet tillfällen tydligt deklarerat att Sveriges regering skall respektera samebyarnas egendomsrätter till land och naturresurser fullt ut. SSR anser att förslaget till Nordisk samekonvention på intet sätt tydliggör staternas skyldighet i detta avseende.

SSR kan inte under några omständigheter ställa sig bakom det nu lagda förslaget.

Sámiid Riikkasearvi
Jörgen Jonsson
För ytterligare information kontakta
Jörgen Jonsson 070 570 55 56
[:]

Print Friendly, PDF & Email