Frågor kopplade till skiljning och Covid -19

18 november, 2020

Med anledning av den senaste tidens skärpta rekommendationer samt Regeringens information om att begränsa antalet deltagare vid offentliga sammankomster till åtta personer har flertalet samebyar kontaktat SSR med frågor får kopplade till skiljning och Covid -19.  SSR:s kansli har med anledning av detta ställt samman detta kortfattade PM.

SSR uppmanar alla att följa folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer och samt hålla sig informerade och uppdaterade om vilka särskilda råd och rekommendationer som gäller i respektive region.

Vad är en allmän sammankomst? Vad är en offentlig tillställning?

Dessa begrepp definieras i 2 kap. 1–3 § ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader som till exempel julmarknader och mässor.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Renskiljningar utgör normalt sätt inte en allmän sammankomst, viktigt är dock att samebyarna tydligt informerar eventuell ”allmänhet” att de inte har tillträde till anläggningen.

SSR rekommenderar samebyarna att begränsa antalet personer som besöker skiljningshagarna till renägare med familjer samt personer som har en arbetsfunktion på plats. Samebyarna bör även diskutera vilka eventuella lösningar som är möjliga om renskötare blir sjuka och måste stanna hemma.

I vissa regioner finns särskilda rekommendationer som gäller när någon i hushållet blivit sjuk exempelvis att samtliga i hushållet ska vara hemma om någon i hushållet testats positiv för Covid-19

Personer som testat positivt för covid-19 ska inte delta vid skiljningar eller andra aktiviteter, du ska stanna hemma tills du är helt symptomfri, rekommendationerna om hur många symptomfria dagar du ska var hemma varierar mellan två och sju. Även om du testat negativt för covid-19 ska du stanna hemma om du har symtom.

Om du måste till renarna så undvik stopp på vägen och att träffa andra människor. Isolera dig och var tydlig med att andra inte ska komma nära dig. Hosta och nys i armvecket samt undvik att röra ögon, näsa och mun. Tänk på att det tar flera dagar att få provsvar, en vanlig förkylning kan göra att kollegor måste stanna hemma i väntan på provsvar.

Generella råd:

  • Begränsa antalet personer som är inne i gärdet samtidigt. Samebyn måste själv bedöma vad som är lämpligt antal personer beroende på gärdets utformning och antalet människor som behövs för att genomföra arbetet. Behöver det införas turordning så att inte alla är inne i kärnan samtidigt?
  • Samebyarna bör begränsa antal personer som åker till grannsamebyarnas rengärden.
  • Håll avstånd till varandra, särskilt vid eldstäder. Använd egna koppar och bestick.
  • Använd handsprit och tvätta händerna så ofta det är möjligt, minst 20 sekunder.
  • Samebyn kan se till att munskydd finns på plats så att de som önskar kan använda det. Utbilda er i hur man använder munskydd på ett säkert sätt.
  • Undvik samåkning, res bara om det är nödvändigt och undvik onödiga stopp på vägen.
  • Genomförande av möten både interna och externa görs med fördel digitalt. De samebyar eller sameföreningar som ser behov av att helt eller delvis genomföra sina möten digitalt så finns möjlighet till att nyttja SSR:s digitala mötesplatser (telefon/webb) samt stöd i genomförandet av dessa. Kontakta Totte Nordahl på kansliet om ni behöver hjälp med detta, totte@sapmi.se eller på tele 076 126 42 42.

Har ni några andra frågor kontakta;

Jenny Wik Karlsson                  jenny@sapmi.se                      072 202 12 00

Anna-Marja Kaddik                  anna-marja@sapmi.se             070 367 66 56.

Print Friendly, PDF & Email