Samisk matkultur

Renlycka

Renlycka är de samiska renköttsförädlarnas kvalitetssigill som säkrar att renköttet är högklassigt och kommer från samebyarna i Sápmi på svensk sida. Det är ett samiskt kulturlandskap där den vidsträckta naturen sätter prägel på både människor och djur. Här strövar och betar renarna fritt under renskötarens omvårdnad och flyttar mellan olika betesland beroende på årstid.

Från Sápmi och den samiska kulturen kommer begreppet Renlycka, som syftar till ett respektfyllt förhållande mellan människa och djur som gör att renhjorden lever över tiden.

Läs mer om Renlyckas arbete här

Gurpi

Gurpi är en traditionell hantverksprodukt där det tydligt framträder. Beredningen av gurpi varierar mellan var familjs tradition, tycke och smak, men grundprinciperna och omsorgen om råvarorna är desamma