[:sv]Dom gällande vindkraft i Västernorrland[:]

2 juli, 2016

[:sv]Igår meddelade mark- och miljödomstolen sitt beslut gällande vindkraft i Fängsjön och Storsjöhöjden i Voernese och Vilhelmina södras vinterbetesmarker. Samebyarna och bolaget, Forsca, överklagade miljöprövningsdelegationens beslut som kom tidigare i år. Samebyarnas inställning i målet är att ingen vindkraftpark skall etableras, medans bolaget yrkade att tillståndet skulle omfatta fler verk samt att mpd:s villkor om att ingen byggnation får ske under vinterbetesperioden.
Mark och miljödomstolen beviljade tillstånd för vindkraftparken men med några ändringar. Bland annat så undantar domstolen ett område, Storsjöhöjden, med hänsyn till renskötseln och reducerar antalet vindkraftverk till 98 mot tidigare 117. Villkoret om att ingen byggnation får ske under vinterbetsperioden kvarstår.
– Även om vi inte är nöjda med utfallet, måste ändå domen ses som en stor framgång säger Jenny Wik-Karlsson, förbundsjurist vid Svenska Samernas Riksförbund och ombud för samebyarna i målet.
– Att domstolen självständigt fattar beslut om att undanta ett helt område måste ses som ett steg framåt, liksom domstolens inställning till att ingen byggnation skall ske under vinterbetsperioden. Vi tar hela tiden små steg i rätt riktning i förståelsen för renskötseln och samiska rättigheter och det börjar ge utslag något som vi sett i flertalet domar och beslut avslutar Jenny Wik-Karlsson.

För ytterligare information kontakta

Jenny Wik Karlsson 072 – 202 12 00[:]

Print Friendly, PDF & Email