[:sv]Öppet brev till Naturvårdsverket[:]

25 augusti, 2016

[:sv]

När ska forskning publiceras?

Det har under flera år pågått forskning, bedriven av bland annat SLU, gällande vindkraftens effekter på renar och renskötsel. Den senaste rapporten som skulle publiceras av Vindval (ett kunskapssamarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten) stoppades. Rapporten har nu i stället publicerats i SLU:s rapportserie. Läs hela rapporten här.

SSR har under sin årliga sameby ordförandekonferens uppmärksammat detta och funnit flertalet allvarliga brister i hur ärendet hanterats. Mot bakgrund av detta har SSR tillsammans med samebyordförandena samt representanter i SSR:s markanvändningsgrupp beslutat att tillskriva ledningen för berörda myndigheter.

Läs brevet här.

Ytterligare information kontakta
Verksamhetschef Jenny Wik Karlsson, 072-202 12 00[:]

Print Friendly, PDF & Email