Ordförande har ordet

Vi är mitt i december månad, den för renen hårda vintern är påbörjad men om bara några månader är det vår och barmark igen.

Det nya klimatet ställer oss inför en ny verklighet som kan kännas osäker men något som vi måste anpassa oss till, för att kunna göra det behövs ostörda betesmarker och än större flexibilitet i renskötseln. Positionerna för urfolken flyttas fram under FN:s klimatmöte, men staterna duckar fortfarande för vår verklighet. Ett totalstopp på exploateringar av våra marker tills helhetsbilden av klimatförändringen klarnat är inte för mycket begärt, det omgivande samhället måste förstå värdet av att skydda och bevara renskötseln till kommande generationer.

Läs vidare iNyhetsbrevet