Nominera till Sámiid Riikkasearvis hederspris 2019

Nominering till SSR:s Hederspris ska ske senast 28 februari.

2018 i Staare fick

Ewa Ljungdahl SSR:s hederspris för hennes långvariga och intensiva engagemang för inventering och dokumentation av samiska kulturmiljöer i Jämtland och Härjedalen samt även på den norska sidan av Sápmi.

Läs hela motiveringen här

Kriterier för Hederspris:

Priset vänder sig till en person som gjort förtjänstfulla insatser för att sprida inspiration och kunskaper av betydelse för utvecklingen av samiskt näringsliv och samiskt samhällsliv. Pristagaren kan vara same eller inte same, man eller kvinna, ung som gammal.

Om SSR