Sámiid Riikkasearvis hederspris 2019

SSR:s hederspris 2019 tilldelas Louise Bäckman, professor emerita i religionshistoria vid Stockholms universitet för hennes livslånga kamp för uppbyggnaden för det samiska samhället och hennes mång-åriga akademiska forskning som hon frikostigt har delat med sig. Hon är en god förebild för det samiska samhället.

Louise Bäckman föddes 1926 inom Vapstens sameby. Hon blev den första samiska professorn med lärostol. Hon har på flera sätt varit banbrytande i en tid då högre utbildning för samer och en akademisk karriär för samiska kvinnor var något okänt. Religionshistoria och etnografi blev hennes inriktning. 1975 disputerade hon med avhandlingen Sajva, ”om skydds-väsen i heliga fjäll”, och utnämndes till professor 1986. Den samiska religionen före kristendomen var fokus för hennes forskning. Samernas historiska källor har traditionellt skrivits av personer utanför det samiska samhället. För Louise har det varit viktigt att lyfta fram det ursprungligt samiska och tydliggöra föreställningar som färgats av nordisk och kristen påverkan.

Läs hela motiveringen här

Kriterier för nominering till SSR:s Hederspris

Priset vänder sig till en person som gjort förtjänstfulla insatser för att sprida inspiration och kunskaper av betydelse för utvecklingen av samiskt näringsliv och samiskt samhällsliv. Pristagaren kan vara same eller inte same, man eller kvinna, ung som gammal.

Nominering till SSR:s Hederspris skickas till kansliet senast 29 februari.