Renens hälsa specialistkurs 15-17 februari, Váhčir/Gällivare.

En fördjupad kurs i renens hälsa tillsammans med Ulrika Rockström, Gård och Djurhälsan.  Efter genomgången kurs erhålls ett kursintyg.

Kursen är tre dagar och kursavgiften är 500 kr/person.

Fika ingår men övrig mat, resa och boende står deltagarna för själva, om inget annat anges i antagningsbeskedet.

Kursen riktar sig till personer inom renskötseln som har intresse och engagemang i renens hälsa. Tanken är att dessa personer kan bli samebyns framtida ”renhälsospecialister”. Under kursen lär sig deltagarna att undersöka sjuka renar, och öppna en död ren för att bedöma organ och ta ut prover. Dessa personer kan vid hälsoproblem hjälpa till med veterinärkontakter, undersökningar, behandlingar, provtagningar, rådgivning etc. i samråd med veterinär.

Fredag 15/2 från 13.30. Dag 1 (teori)

  • Vilka är de vanligaste och viktigaste sjukdomsproblemen hos ren.
  • Undersökning av renen. Vad är normalt och vad är tecken på sjukdom?
  • Provtagning på levande renar.
  • Obduktion/provtagning. Vad har renen dött av? Vad är viktigt att undersöka, hur ser friska respektive sjukligt förändrade organ ut och hur tas prover.
  • Hur skyddar du dig själv och förhindrar smittspridning till andra djur.

Lördag 16/2. Dag 2 (praktik)

  • Praktiserande av de kunskaper som inhämtats under dag 1.

Söndag 17/2. Dag 3 (teori)

Sammanfattning och repetition av dag 1 och 2. Åtgärd och behandling av sjukdom. Vad bör man ha i ett ”hemmaapotek”.

Grundkurs i läkemedelshantering med inriktning ren.

Om intresse finns hos flera deltagare (minst 5 pers) kan det sista dagen hållas en Grundkurs i läkemedelshantering med inriktning ren, intresseanmälan görs i anmälningsformuläret. Idag finns det inte som tidigare något krav att ha intyg från kursen varken för att köpa avmaskningsmedel  eller utföra avmaskning med injektion. För att få skriva ut avmaskningsmedel för renar ska veterinären ha god kännedom om besättningen, dessutom ska veterinären kunna lita på att renägaren har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera aktuellt läkemedel. Efter genomgången kurs får du ett intyg att visa upp för veterinären, när du vill ha avmaskningsmedel utskrivet mot korm. Vi vet att det underlättar för både renägaren och veterinären om intyg kan visas upp från denna kurs.

Begränsat antal platser!

Bekräftelsemail med mer information om tider och plats kommer att mailas ut till den adress ni angivit i anmälan. Behöver du tidigare besked så maila en förfrågan till anna-karin@sapmi.se

Du kan i anmälningsformuläret klicka i att du vill stå på väntelista om du inte skulle få plats direkt. Du kommer då att kontaktas med kort varsel om någon inte kan delta (ex. pga, sjukdom)

Betala kursavgiften 500 kr/deltagare så snart som möjligt, senast 2 dagar innan kursstart ska det vara oss tillhanda. Tänk på att det tar någon dag innan betalningen syns så om du sätter in samma dag måste du skicka kopia på inbetalning till info@sapmi.se.

Sätt in på bankgiro: 969-4548 och ange “renhälsa” som meddelande.

Om du inte kan delta på kursen kontakta Anna-Karin så snart som möjligt. Kursavgiften betalas inte tillbaka om du avanmält senare än 16.00 den 12 februari, om det inte finns personer på väntelistan som tar din plats.

Vårt arbete

Projektet finansieras av: