Kurser2018-06-27T15:44:16+00:00

Projekt Ovttas

Projektet är avslutat och just nu skrivs det en slutrapport.

Ett av projektets mål var stt skapa en plattform för Distansoberoende lärande. 

Metoden för kurserna och utbildningarna var att fråga SSR.s medlemmar vad de behöver för kompetensutveckling för att kunna utveckla renskötseln och andra näringar som är knutet till denne.

Fortsättningsvis kommer denna sida att baseras på de frågor som sällts till SSR, projekt Ovttas och utbildare. 

 

Kurser