Ett förändrat klimat

Klimatförändringen ger en högre oförutsägbarhet i väder och årstider. Ett mycket omväxlande väder med stora variationer i både temperatur och nederbörd har varit vanligt under vintertid de senaste åren. När höstens nederbörd fryser på marken, eller när töväder följs av frysgrader under vintern bildas en isskorpa på växtligheten, vilket gör det omöjligt för renarna att gräva fram betesväxterna. Hård skare och djup snö är andra orsaker till att renarna inte kan komma åt sin föda. Då vinterbetesområdena är begränsade för varje sameby, återstår bara manuell nödutfodring av renarna för att de inte ska svälta. Vid manuell nödutfodring behöver renarna samlas ihop på en mindre yta och vid tätare renbestånd ökar risken för smittsamma sjukdomar.

Vi som arbetar inom renskötseln behöver därför ha kunskap om hur vi nödutfordrar på ett sätt som säkrar renarnas hälsa. Det handlar bland annat om hur utfodringshägn bör utformas för att hålla en god hygien och vattentillgång, hur utfordringen går till, hur vi skyddar renarna mot sjukdomar och vad vi ska göra om renar blir sjuka eller dör.