Juni 2018

25 juni, 2018

Nyhetsbrevet juni 2018


Jag heter Niila Inga, är 36 år, född och uppvuxen i renskötarfamilj i Laevas sameby där jag bedriver renskötsel tillsammans med familjen.

SSR är den organisation som bäst representerar det samiska folket på svensk sida av Sápmi, med stolthet kan jag säga att jag ömmar och brinner för SSR som arbetar för vår kultur och vårt levnadssätt.

Renskötselns fortlevnad och utveckling är min hjärtefråga och däri ligger mitt huvudsakliga fokus. Med det följer frågorna gällande bland annat exploateringarna av våra marker, rovdjursproblematiken och klimatförändringen vilka alla är avgörande frågor för landets samebyar. Vi måste också parallellt fortsatt jobba för att få ökad förståelse och respekt i samhället för vår kultur, där sameföreningarna redan utför ett viktigt arbete.

Min ambition är att SSR i framtiden kommer vara en mer proaktiv och offensiv organisation. Ett SSR som är med och formar vår gemensamma framtid så som medlemmarna vill ha den.

SSR har en potential för utveckling, och jag kommer att jobba med en tydlig inriktning för att utveckla och stärka organisationen både strategiskt och organisatoriskt, SSR ska vara en självklar part i alla frågor som berör oss.

Det är med stor ödmjukhet men även med tacksamhet för medlemmarnas stöd jag nu kliver in i rollen som förbundsordförande. Uppdraget är ansvarsfyllt och jag kommer att göra mitt yttersta för att utföra de uppgifter och arbete som följer av ordförandeskapet.

Jag tar även tillfället i akt att än en gång tacka Jörgen Jonsson för 9 väl utförda år som ledare för organisationen.

Geassi ja miessemearkumat lahkunisgohtet, sávan miessás ja buori geasi buohkaide.

Niila Inga

Print Friendly, PDF & Email