Workshopdagar i Östersund 13–14 november

25 oktober, 2023

Renen och djurskyddet. Måndag 13/11 Kl. 13.00 – 18.00. 

Lunch serveras kl 12.00.

Vad gäller i olika frågor, vem är ansvarig enligt lagstiftningen, vad kan göras?
Djurskydd och djurägaransvar. Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist SSR, och Anna-Marja Kaddik, näringshandläggare SSR, går igenom frågor kopplade till djurskyddslagen, livsmedelslagen och rättspraxis, frågor som är högaktuella inför slakt och transport. Vad gäller och vad är på gång inom djurskydd och renhälsa?

Ulrika Rockström, veterinär Gård & Djurhälsan, deltar digitalt kring bedömning av olika potentiella djurskyddsbrister som kan bli föremål för en information (anmälan) till länsstyrelsen, tex halta djur, sårskador och magra djur. Vilken lärdom kan vi dra av erfarenheter från transport av andra lantbruksdjur, får, nöt och gris?

Renen och djurskyddet har genomförts i Kiruna under oktober och nu 13/11 i Östersund, det planeras i dagsläget inga ytterligare tillfällen. 

Renskötseln förutsättningar idag och i framtiden. Tisdag 14/11 Kl. 08.00 – 14.00 

Vi samlas för att diskutera, lyfta och synliggöra renskötselns förutsättningar idag och i framtiden. Kartläggning, behovsinventering och diskussion.

Syftet med workshopen är att samla in samebyarnas situationer idag och visioner för framtiden. Vilka förutsättningar finns för en hållbar renskötsel.

Anmäl er senast 6 november via den här länken. Anmälningslänk

Vi ser gärna deltagande från alla regioner. Antal platser är begränsat. SSR står för resor, samåkning uppmuntras, samt middag och boende 1 natt för de som deltar på bägge dagarna. Dag ett serveras middag på hotellet kl 19.00.

Vi kommer att vara på Frösö Park hotell.

För mer information maila info@sapmi.se

Print Friendly, PDF & Email