Utfodring av renar för framtida funktionalitet på naturligt bete – REINFEED

I projektet REINFEED vill SLU ta reda på om renskötseln kan fastna i en ”utfodringsfälla” genom att börja fodra renarna tidigt i livet. För att undersöka detta planerar vi att utfodra renkalvar under första vintern för att sedan studera hur de använder det naturliga betet när de släpps ut och under kommande vinter. Utfodringen kommer att pågå under vintern 2019/20 och uppföljningen på bete under vintern 2020/21.

Vi vill göra försöket i två olika samebyar eller vintergrupper. Inom varje sameby/vintergrupp kommer vi att behöva 90 vajkalvar som vi delar in i tre grupper, två utfodringsgrupper och en kontrollgrupp. Grupp 1 ska utfodras under 6-8 veckor och sedan släppas ut på naturligt bete. Grupp 2 utfodras under hela vintern fram till vårflytten. Kontrollgruppen kommer att vara på naturligt bete hela vintern. Renarna behöver märkas med öronmärken vid försöksstart och kommer att vägas och hullbedömmas vid ett antal tillfällen under experimenttiden. När renarna är på naturligt bete kommer 10 renar i varje grupp att utrustas med GPS-halsband för att följa upp deras rörelsemönster och betesbeteende.

Vi söker efter samebyar/renägare som är intresserade av att delta med sina renar och har lämplig anläggning för utfodring (kanske utfodrar andra renar). Forskningsprojektet står för de utfodrings- och arbetskostnader som föranleds av experimentet.

Skulle du tycka att det vore spännande att delta i detta projekt?

Ta kontakt med Anna Skarin 070-588 28 14 (anna.skarin@slu.se) eller Birgitta Åhman 070-375 22 06 (birgitta.ahman@slu.se), helst före 31 mars 2019.

Ladda ner informationen som pdf här