Vi kräver att regeringen agerar – lagstadga om toleransnivån

Pressmeddelande 2018-01-25

Ladda ner och skriv ut

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bedriva en hållbar och långsiktig renskötsel är att antalet rovdjur inte blir för högt inom en sameby. Idag innebär rovdjursförekomsterna inom samebyarna att det redan idag är svårt att bedriva renskötsel. Dagens rovdjursförvaltning innebär också att över hälften av de renar som varje år ska gå till renköttsproduktion, dödas av rovdjur. Lägg därtill det lidande som förvaltningen orsakar både renen och renskötaren Den yttersta konsekvensen om detta får fortgå är en pågående utarmning av den samiska kulturen – en kultur som är helt beroende av en välmående renskötsel.

För oss är det avgörande att få en fungerande förvaltning som inte bara tar sin utgångspunkt i rovdjuren utan som också lyfter renen och renskötaren och deras naturliga plats i en ansvarsfull förvaltning. För att vi ska nå dit så krävs att den av riskdagen antagna toleransnivån om max 10 % förlust till rovdjur f förverkligas. Detta måste ske genom införande i lag eller förordning, och att detta måste ske omgående.

Dessa krav har ställts till politiker, beslutsfattare och myndigheter vid flertalet tillfällen, senast av samebyarna i Jämtland. Ett krav som vi ställer oss bakom unisont.

Det krävs att toleransnivån införs i lag eller förordning för att målen som riksdagen antagit uppfylls, och att staten till fullo tar ansvar för renen, människan och de förluster som samebyarna och dess medlemmar orsakas.

Vi begär att regeringen skyndsamt agerar i frågan, genom att verkställa de begärda förändringar som regeringen fått från såväl Sametinget och SSR, och som nu återigen upprepas av oss.

Svenska Samernas Riksförbund/SSR:s rovdjursgrupp

Jörgen Jonsson/ordförande SSR
Jenny Wik Karlsson/ verksamhetschef SSR
Lillemor Baer
Benny Jonsson
Marianne Persson
Lars-Thomas Persson
Tomas Nejne
Kjell Ove Klemensson
Franciska Rensberg
Gabinus Klemenstsson
Nils-Anders Pittsa
Thomas Kroik Kristoffersson

För frågor och information kontakta

Jörgen Jonsson 070 – 570 55 56

Jenny Wik Karlsson 072 – 202 12 00

2018-05-21T16:27:10+00:00januari 25th, 2018|