CWD provtagning2018-11-16T11:27:08+00:00

SSR uppmanar alla samebyar att ta CWD prover och skicka in dem till SVA för analys.

Alla samebyar har fått material för att ta prover skickat till sig.

Om samebyn inte fått det så kontakta SVA,

  • telefon 018-67 40 00 (fråga efter Viltsektionen) eller
  • via e-post vilt@sva.se,

följ medföljande instruktioner (se länkar nedan). Att skicka in prover samt beställa material för provtagning och inskickande av prov är kostnadsfritt.

Jordbruksverket har signalerat att antalet prover som skickats in för analys är för få till antalet. Målsättningen för samebyarna är 54 djur/sameby fram till 2020. Sverige ingår i av EU utpekade länder för övervakning av CWD. Detta innebär att Sverige måste genomföra ett antal prover där resultaten ska redovisas för EU kommissionen. Provtagningen omfattar både ren, älg samt vissa hjortdjur och det är mycket viktigt att Sverige kan visa att övervakningen av CWD är igång.

Mer information om hur provtagningen går till finns i det material samebyarna fått på posten samt på

https://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/cwd-overvakning/skicka-in-prov

Det är både möjligt att skicka in hela huvuden för provtagning samt att ta skedprover och skicka in bara det tillsammans med lymfkörtlarna.

SSR har tillsamman med Veterinär Ulrika Rockström på Gård & Djurhälsan gjort två instruktionsfilmer på hur skedprov och prov på lymfknutar tas.

Instruktionsfilm 1

CWD, Prov lymfknutar på ren

Instruktionsfilm 2

Skedprov på ren, CWD

Sannolikheten att hitta sjukdomen är högre om man letar bland riskdjur ex. de som uppvisar symptom på CWD jämfört med djur som verkar fullt friska. Det är dock mycket viktigt att börja få in prover och samtliga vuxna renar som dött eller avlivats kan vara intressanta att provta såsom trafik-, rovdjursdödade (om huvudet finns kvar) eller renar som är avlivade av annan orsak än sjukdom. Enbart vuxna djur är av intresse eftersom kalvar inte har utvecklat sjukdomen så långt att det syns i tester även om de kan bära på smittan. Prover tas också av Livsmedelsverkets personal på slakterierna på renar som blir kasserade vid besiktning före eller efter slakt.