SSR uppmanar alla samebyar att ta CWD prover och skicka in dem till SVA för analys.

Alla samebyar har fått material för att ta prover skickat till sig. Att skicka in prover samt beställa material för provtagning och inskickande av prov är kostnadsfritt och kan göras både av samebyn och av privatpersoner. För att beställa mer provtagningsmaterial kontakta SVA, telefon 018-67 40 00 (fråga efter Viltsektionen) eller via e-post vilt@sva.se

Ersättning för CWD – provtagning

Nu betalar Jordbruksverket 300 kr för skedprover. Observera att man inte får någon ersättning för att skicka in hela huvuden. Det finns mer information om ersättningarna och CWD (chronic wasting disease) övervakningen på SVA:s hemsida, https://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/cwd-overvakning/skicka-in-prov/renagare-cwd.

I första hand vill de ha prover från renar som hittas döda, sjuka eller dåliga renar som avlivas, rovdjursdödade, trafikdödade eller tågdödade renar. Djuren måste vara över 12 månader. Ett litet antal kan komma från äldre djur som man slaktar för att äta upp själv. Observera att man då inte ska äta dem innan man har fått provsvar och att man vet var man gjort av skallen och slaktavfall, om det skulle visa sig att provet är positivt för CWD.

Det är mycket viktigt att prover kommer in från alla regioner och samebyar, gärna med geografisk spridning även inom samebyn. Målet är 54 prover/sameby uppdelat på tre år. SSRs målsättning är 15 prover/ sameby innan sommaren.

Ersättningen söks via en blankett som skickas in till Jordbruksverket, blanketten finns även här

Ny enklare remiss

SVA har enligt önskemål från SSRs medlemmar tagit fram en remiss som är enklare att fylla i när CWD-prover ska skickas in. Remissen finns att ladda ner HÄR

Den gamla remissen som finns i de provtagnings-kit som tidigare skickats ut gäller fortfarande och ni kan välja vilken ni använder.

Jordbruksverket har signalerat att antalet prover som skickats in för analys är för få till antalet. Målsättningen för samebyarna är 54 djur/sameby fram till 2020. Sverige ingår i av EU utpekade länder för övervakning av CWD. Detta innebär att Sverige måste genomföra ett antal prover där resultaten ska redovisas för EU kommissionen. Provtagningen omfattar både ren, älg samt vissa hjortdjur och det är mycket viktigt att Sverige kan visa att övervakningen av CWD är igång.
Mer information om hur provtagningen går till finns i det material samebyarna fått på posten samt på https://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/cwd-overvakning/skicka-in-prov

Det är både möjligt att skicka in hela huvuden för provtagning samt att ta skedprover och skicka in bara det tillsammans med lymfkörtlarna. SSR har tillsamman med Veterinär Ulrika Rockström på Gård & Djurhälsan gjort två instruktionsfilmer på hur skedprov och prov på lymfknutar tas.

Instruktionsfilm 1

CWD, Prov lymfknutar på ren

Instruktionsfilm 2

Skedprov på ren, CWD

Sannolikheten att hitta sjukdomen är högre om man letar bland riskdjur ex. de som uppvisar symptom på CWD jämfört med djur som verkar fullt friska. Det är dock mycket viktigt att börja få in prover och samtliga vuxna renar som dött eller avlivats kan vara intressanta att provta såsom trafik-, rovdjursdödade (om huvudet finns kvar) eller renar som är avlivade av annan orsak än sjukdom. Enbart vuxna djur är av intresse eftersom kalvar inte har utvecklat sjukdomen så långt att det syns i tester även om de kan bära på smittan. Prover tas också av Livsmedelsverkets personal på slakterierna på renar som blir kasserade vid besiktning före eller efter slakt.