Rasism och hatbrott mot unga renskötare i Sverige

För första gången driver SSR ett projekt som syftar till att lyfta hur rasism och hatbrott påverkar de yngre inom renskötseln.
SSR:s mål är att öka kunskapen hos de yngre inom renskötseln om vad rasism och hatbrott är, och hur det kan förebyggas.

Under projektet kommer det att tas fram en informationsskrift om rasism, som bland annat ska innehålla aktuell lagstiftning, var man kan vända sig om man blir utsatt för rasism och hatbrott, intervjuer och reportage.
För att kartlägga rasismen ska totalt 15 ungdomar intervjuas, och alla informanter är anonyma.
Informationsskriften kommer att spridas till bland annat medlemmar, samebyar och sameföreningar, men även till ungdomsförbund, politiker, samt till övriga samiska organisationer i Finland och Norge.

Seminarier kommer att hållas på tre olika orter, vilket kommer att marknadsföras på SSR:s sociala medier och hemsida. Mer info kommer.

Under nästa års landsmöte kommer information om projektets aktiviteter så långt presenteras.

Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Projektledare är Anna-Karin Svensson