]Yttrande över SOU 2017:60, Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik. Sámiid...

läs mer