Kultur

Under 2016 genomfördes för första gången seminariet  #DigiGiella16. Medarrangör var SSR tillsammans med Umeå kommun och HumLab, Umeå universitet. Seminariet  hölls under Ubmejen Biejvieh. Projektägare för #DigiGiella är Samiskt språkcentrum. Planen är att seminariet ska hållas varje år under tre års tid och det övergripande syftet med #DigiGiella  är att försöka besvara frågan hur kan vi med dagens digitala teknik hjälp till att bevara och utveckla de samiska språken.