Naturvårdsverket meddelade den 9 maj sitt beslut om vilka miniminivåer som ska vara gällande för varg de kommande åren. Till skillnad mot föregående år så ändrar Naturvårdsverket inställning i frågan om föryngringar inom renskötselområdet. I det beslut som nu presenterats ska en föryngring, vilket motsvarar 10 vargar, finnas i renskötselområdet. Enligt beslutet ska denna föryngring finnas i Jämtland.

Naturvårdsverkets beslut är ett slag i ansiktet på de renskötare som i stort sätt dagligen drabbas av skador och förluster till rovdjur. Att ha varg inom renskötselområdet är idag otänkbart då det totala rovdjurstrycket redan är allt för stort, möjligtvis skulle vi kunna acceptera enstaka djur om det totala rovdjurstrycket vore lägre. Samtliga av de ”fem stora” rovdjuren har under lång tid ökat i antal inom renskötselområdet samtidigt som målet att nå den av riksdagen antagna toleransnivån om max 10 % förlust av ren till rovdjur är långt bort.

– Naturvårdsverkets beslut är inget annat en ett hån mot våra medlemmar, framförallt mot bakgrund mot att vi inte på långa vägar uppnått toleransnivån, säger Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef på Sámiid Riikkasearvi.

– Idag är rovdjuren överordnade renskötseln både politiskt och på myndighetsnivå, vilket Naturvårdsverkets beslut tydligt visar, fortsätter Jenny Wik Karlsson

Rovdjurens effekt på renskötseln är inte enbart siffror, utan för den enskilde renägaren innebär det ett liv präglat av ångest, oro och rädsla. Det finns en stor uppgivenhet hos många av SSR:s medlemmar, gårdagens beslut kommer inte att minska denna uppgivenhet.

– Att bedriva renskötsel i områden där det finns varg fungerar inte, säger Nils-Anders Jonsson styrelseledamot i SSR.

– Vi vill inte föda upp renar för att de ska bli vargmat. Vi drabbas redan av vargens härjningar i Jämtland, att få in ytterligare vargar i renhjordarna skulle få förödande konsekvenser för oss, fortsätter Nils-Anders Jonsson

För oss är det avgörande att få en fungerande förvaltning som inte bara tar sin utgångspunkt i rovdjuren utan som också lyfter renen och renskötaren och deras naturliga plats i en ansvarsfull förvaltning. Vi ser inte att Naturvårdsverkets beslut kommer att bidra till att vi får en förvaltning som bidrar till en hållbar förvaltning. Tvärtom innebär beslutet att det lilla förtroende och förhoppning som funnits hos våra medlemmar om att vi ska uppnå en balans mellan rovdjur och renar nu grusats.

För ytterligare information kontakta

Jenny Wik Karlsson                 072 202 12 00

Nils-Anders Jonsson               070 697 60 14