Vad är du utklädd till?

Det är sällan som jag nuförtiden blir förvånad i mitt arbete, upprörd och arg javisst men inte förvånad. Okunskapen om samer och renskötsel är stor och jag får ofta svara på många frågor vilket jag gärna gör. Sen finns det dom som tycker sig redan kunna allt och som ger sig själva rätten till tolkningsföreträde, som totalt ignorerar den kunskap som ges till dem. Eller de som inte tror på vad vi säger, de som hela tiden måste ifrågasätta, verifiera med mer forskning, teknik eller liknande. Helt enkelt de som inte tror att en renskötare är trovärdig, även om vi har stöd för det vi säger. I de allra flesta fall rör detta sig om personer som representerar stora ekonomiska intressen.

Nu har det dock hänt, jag är förvånad, rent ut sagt förbannad. Vid ett seminarium som anordnades för ett tag sedan diskuterades industrietableringar, uppföljning och konsekvenser för renskötseln. Deltagare vid seminariet var samebyar, bolag, myndigheter och konsulter. En fråga var naturligtvis hur ska bolagen bättre kunna förstå renskötseln och dess förutsättningar, så långt allt som vanligt. Idag använder många samebyar GPS-halsband på sina renar för att själva kunna se och följa hur störningar påverkar renen. Detta material delges ofta till de bolag som planerar eller har en etablering på samebyns marker som stöd för den kunskap som samebyns medlemmar lyfter fram. Många gånger har just detta visat på att renskötseln påverkas i större omfattning än vad bolagen trott. Så vad är då nästa steg? En framstående konsult lyfte fram vid seminariet att nästa steg är att sätta GPS också på renskötaren! Eftersom det inte kan anses är helt klarlagt hur renskötarens interaktion med renen påverkar resultatet på den information som renskötaren ger, enligt konsulten. Det spelar således ingen roll att renskötaren berättar varför renen agerar som den gör, för renskötaren kan ju ha påverkat resultatet. Det som gör mig upprörd utöver det helt bisarra att yrkesgruppen renskötare föreslås sättas under övervakning, är att ingen från bolagen eller myndigheterna säger ett knyst om detta förslag utan tycks snarare tänka att det är ett fullt rimligt nästa steg. Efter jag fört fram att jag tycker att ett sådant förslag är det mest kränkande och idiotiska jag hört på länge och bör förpassas dit där det hör hemma, papperskorgen, fortsätter diskussionerna. Vad dom handlar om? Vikten av respekt och tillit till varandra.

På kvällen på väg till ett annat möte klädd i min kolt gåendes längs Vasagatan blev jag stoppad av en kvinna som frågade; Vad är du utklädd till?

Jenny