Utbildning i miljö och tillståndsprocesser för samebyar Gällivare 25-26 oktober 2023

18 oktober, 2023

SSR bjuder in till utbildning/workshop för samebyar. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om miljö och tillståndsprocesserna och ge samebyarna verktyg som kan användas i olika processer.

Under dagarna kommer vi att gå igenom relevant lagstiftning och titta på olika aktuella ärenden exempelvis vindkraft, täkt eller mineral. För att det ska bli så relevant som möjligt så vill vi gärna ha så aktuella ärenden som möjligt, så om er sameby har något aktuellt ärende som ni skulle vilja diskutera och belysa, så skriv in det när ni anmäler er. Vi kommer att välja ut ett några ärenden som vi tillsammans diskuterar under dagarna.

Kursen innehåller en allmän genomgång av relevant svensk och internationell juridik tillsammans med fall, där du får tillfälle att öva på situationer du befinner dig i som medlem i en sameby. Vi kommer också att diskutera frågor kring hur och när samebyarna gör klokt i att samarbeta med externa juridiska ombud och när man kan klara sig utan.

Målet är att du efter dagarna ska ha en bättre förståelse för miljöprocessen och hur ni samebyarna kan arbeta med dessa frågor framåt.

Kursledare under dagarna är
Advokat Johan Öberg: Företräder sakägare i miljörättsliga ärenden med särskild fokus på skadestånds- och tillståndmål och har anlitats som juridiskt ombud i ett stort antal processer rörande gruv- och vindkraftsetableringar, infrastruktur till land och till havs, störningar från befintliga verksamheter och grupptvister om miljöförgiftning.
Advokat Inger-Ann Omma: Renägare och styrelseledamot i Vapsten sameby. Företräder samebyar m.fl. i miljörättsliga ärenden. Har mångårig erfarenhet av olika processer både i egenskap av ombud men också som samebyföreträdare
Jenny Wik Karlsson, Förbundsjurist SSR: Arbetar med miljörättsliga frågor inom förbundet såväl som ombud för samebyar men också på policy/strateginivå. Har en mångårig erfarenhet inom området.

Vi håller till på Grand Hotel Lapland i Gällivare.

25 oktober
09.00 – 17.00 Utbildning med avbrott för fika och lunch

26 oktober
08.00 – ca 15.00 Utbildning med avbrott för fm-fika och lunch

SSR står för kostnaden för utbildningen, lokal och måltider under utbildningen. Ev resa/hotellövernattning bokas och bekostas av samebyn/deltagaren.
Anmälan via denna länk: https://forms.office.com/e/a23am6jA6i

SSR erbjuder kostnadsfritt fyra ungdomar plats på utbildningen, SSR bekostar resa/boende. Önskar er sameby skicka en ungdom (högsta ålder 25) skicka ett meddelande till info@sapmi.se eller ange vid anmälan. Vi kommer inte att göra urval av ungdomar utan det är först till kvarn som gäller.

Välkommen med din anmälan.
Jenny Wik Karlsson
verksamhetschef

Print Friendly, PDF & Email