Det krävs en förändring, och den måste ske nu

Uppdrag gransknings program som sänds ikväll, 3 oktober, beskriver den verklighet som våra medlemmar drabbas av dagligen och har så gjort under flertalet år. Staten eller dess myndigheter har inte på något sätt har tagit ansvar för att förverkliga det mål om max 10 % förlust av renar till rovdjur vilket riksdagen beslutat om redan år 2013 [SSR har antagit en nivå om max 5 % förluster som acceptabel]. Tvärtom kan SSR konstatera att situationen blir allt mer ohållbar för renskötarna för varje dag som går. SSR:s medlemmar har antagit en toleransnivå om max 5%, ett mål som känns alltmer avlägset.

– Regeringens avisering om tydligare direktiv om återapportering från ansvariga myndigheter om hur arbetet med toleransnivåer fortskrider är inte tillräckligt, utan det måste få effekt också, säger Niila Inga förbundsordförande vid SSR.

För oss är det avgörande att få en fungerande förvaltning som inte bara tar sin utgångspunkt i rovdjuren utan som också lyfter renen och renskötaren och deras naturliga plats i en ansvarsfull förvaltning. För att vi ska nå dit så krävs att den av riksdagen antagna toleransnivån för rennäringen förverkligas. Vi menar att detta måste ske genom införande i lag eller förordning, och att detta måste ske omgående.

– Kravet om att införa toleransnivån i lag eller förordning har ställts till politiker, beslutsfattare och myndigheter vid flertalet tillfällen av såväl SSR, Sametinget som samebyarna, nu är det dags att regeringen ser till att det blir verklighet, säger Niila Inga.

– Samebyarna är näst intill blir rättslösa i frågor kopplade till dagens rovdjursförvaltning. Möjligheterna till att vidta åtgärder är begränsade, samtidigt som förlusterna av renar till rovdjur konstant ökar, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid SSR.

Staten kan inte frånskjuta sig ansvaret längre utan måste agera, avslutar Inga och Wik Karlsson.

För ytterligare information kontakta

Niila Inga, Förbundsordförande, 072-236 07 83, niila@sapmi.se

Jenny Wik Karlsson, Förbundsjurist, 072-202 12 00, jenny@sapmi.se

Ladda ner och skriv ut pressreleasen här