Kvalitetssäkrad och trygg vård

Vetenskapliga studier har visat att det finns stora skillnader i praxis mellan regioner, sjukhus och vårdgivare. Upp till hälften av alla patienter får vård som inte följer de nationella riktlinjerna. Så är det inte i vår sjukvårdsförsäkring.

Du ska känna dig trygg med att du får den vård som i vetenskapliga studier visat sig vara mest effektiv när du använder din sjukvårdsförsäkring. Därför jobbar vi med oberoende medicinsk granskning vid större ingrepp, till exempel operationer. Den vård vi förmedlar granskas av oberoende specialistläkare enligt riktlinjer som utgår ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, så kallad evidensbaserad vård.

E-vård

I vår sjukvårdsförsäkring har du möjlighet att välja e-vård istället för vanligt läkarbesök. För att göra det enkelt för dig att snabbt få den hjälp du behöver erbjuder vi e-vård i samarbete med Min Doktor. Du får träffa en läkare online – via din mobil, surfplatta eller dator – på en tid och plats som passar dig.

Så här går det till:

 • Du ringer Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling på 0771-666 115. Om dina besvär lämpar sig för e-vård får du inloggningsuppgifter.
 • Du loggar in på Min Doktors hemsida med ditt BankId och beskriver dina problem genom att fylla i ett formulär.
 • En läkare ger dig återkoppling inom fyra timmar kl. 07:00-22:00.
 • Läkaren avgör om det behövs någon kompletterande information eller undersökning.
 • Du får diagnos och recept direkt i mobilen.

Läs mer om Min Doktor här

Delar hämtade från Länsförsäkringars hemsida

Vårt arbete

Förebyggande hälsotjänster

Så att du kan hålla dig frisk

Vad gör ni för att behålla god hälsa och förebygga ohälsa på din arbetsplats?

Hälsoprofil

Profilen ger dig koll på ditt hälsoläge, hjälp att identifiera osunda vanor och förslag till hur du kan förändra det du inte är nöjd med.

Webbaserade hälsoproram

Programmen bygger på KBT-metodik. De hjälper dig med råd och stöd när du vill leva ett hälsosammare liv.

Vi erbjuder programmen

 • Stresshantering
 • Sov bättre
 • Motverka depression
 • Sluta röka
 • Kost och motion och
 • Sundare alkoholvanor
Ni som är anslutna till denna försäkringen, gå in och testa ovan program

Chefstöd – dygnet runt
Hit ringer du när du behöver hjälp med sådant du har svårt att hantera i din chefsroll till exempel ledarskaps- och medarbetarfrågor.

Penonligt samtalsstöd – helt anonymt, dygnet runt

Hit ringer du när du behöver stöd i vardagen. Oavsett om det handlar om stress, hälsa, relationsproblem, ekonomi eller juridik kan du få hjälp här.

Rätt vård i rätt tid

Om du blir sjuk

Hur länge är du beredd att vänta på att få den hjälp du behöver?

Snabb tillgång

Försäkringen garanterar att du får hjälp av en specialist inom sju arbetsdagar

Rätt hjälp

Vi hjälper dig att hitta rätt i vårt vårdgivarnätverk av specialistläkare, psykologer, sjukgymnaster och andra vårdprofessioner.

Det här får du

Försäkringen täcker bland annat privat vård, operation och sjukhuskostnader.

Ett komplement till offentlig vård

Sjukvårdsförsäknngen varken ersätter eller konkurrerar med den offentliga vården – den är ett komplement till offentlig hälso- och sjukvård.

Effektiv rehabilitering

Hjälp att komma tillbaka

Finns tid och möjlighet att ge det stöd som krävs på din arbetsplats?

Hjälp med det som är svårt

För den som blivit sjukskriven kan vägen tillbaka till arbete vara lång och svår.

Man behöver stöd och hjälp, och det innebär ofta ett stort ansvar för arbetsgivaren. Därför ingår rehabilitering i vår sjukvårdsförsäkring.

Både medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering

Vi hjälper till med både medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering – med rehabledare, utredning, plan och åtgärder.

Beroende och missbruk

Försäkringen täcker också halva kostnaden för behandling av beroende och missbruk.