Till minne av Elsa Laula

Den 29 november arrangerar Vaartoe- Centrum för samisk forskning, Umeå universitet det årliga Elsa Laula symposiet. Symposiet hålls på engelska och ett antal forskare är inbjudna. Jenny Wik-Karlsson kommer att delta med ett föredrag om SSR:s antagna projekt-och forskningspolicy. ”Guidelines to Research in Collaboration”

Se mer på www.umu.se