Gallok – Positivt att Regeringen kontaktar UNESCO

Gallok – Positivt att Regeringen kontaktar UNESCO Ladda ner eller skriv ut Världsarvet Laponia instiftades den 6 december 1996 som ett natur och kultur-världsarv. Områdets unika natur och de kulturella värden som finns i Laponia uppfyller vissa kriterier av UNESCO...

Frågor kopplade till skiljning och Covid -19

Med anledning av den senaste tidens skärpta rekommendationer samt Regeringens information om att begränsa antalet deltagare vid offentliga sammankomster till åtta personer har flertalet samebyar kontaktat SSR med frågor får kopplade till skiljning och Covid -19. ...
Pressmeddelande Förslaget till Konsultationsordning

Pressmeddelande Förslaget till Konsultationsordning

Pressmeddelande Förslaget till Konsultationsordning beaktar inte samebyarnas rätt SSR konstaterar att Regeringskansliet nu fattat beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag på att införa en ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för det samiska...
Remiss, förslag till ändrade jakttider

Remiss, förslag till ändrade jakttider

Remiss avseende översyn av förslag till ändrade jakttider: Regeringen har genom ändring i 2 § jaktförordningen (2018:639) gett Naturvårdsverket i uppdrag att minst vart sjätte år se över de jakttider som regleras i denna förordning. Naturvårdsverket har lämnat sitt...