SSR uppmanar samebyar att skicka in CWD prover till SVA för analys.

Jordbruksverket har signalerat att antalet prover som skickats in för analys är för få till antalet. Målsättningen för samebyarna är 54 djur/sameby fram till 2020. Sverige ingår i av EU utpekade länder för övervakning av CWD. Detta innebär att Sverige måste genomföra ett antal prover där resultaten ska redovisas för EU kommissionen. Provtagningen omfattar både ren, älg samt vissa hjortdjur och det är mycket viktigt att Sverige kan visa att övervakningen av CWD är igång.

SSR har tillsamman med Veterinär Ulrika Rockström på Gård & Djurhälsan gjort två instruktionsfilmer på hur skedprov och prov på lymfknutar tas.