SSR söker översättare från svenska till nord- lule- pite- ume- och sydsamiska. 

28 juni, 2022

SSR har tagit fram en broschyr på svenska om utfodring och djurhälsa. Delar av materialet från broschyren planeras att översättas till samiska. Omfattning bestäms senare utifrån tillgång på översättare samt projektbudget.

Tidsram för genomförande är juli – mitten av september.

Vid intresse kontakta Anna-Marja på 073 313 62 38 eller maila på anna-marja@sapmi.se

Print Friendly, PDF & Email