SSR begär ändring av förordningen för terrängkörning

Pressmeddelande 2017-06-26

SSR har idag tillsänt regeringen en begäran om ändring av terrängkörningsförordningen. Vid SSR:s Landsmöte beslutades att tillskriva regeringen om ändring av nuvarande ordning på så sätt att Länsstyrelsen tilldelas hela ansvaret för beslut om tillfälliga skoterförbud. Bakgrunden för beslutet är den allt mer ökade skotertrafiken under våren då renen är oerhört känslig för stress och störningar. Frågan är av stor vikt ur djurskyddssynpunkt.

– Vi har under flera år sett en konstant ökning av skotertrafik under våren ibland ända in i kalvningstid, säger Jörgen Jonsson, Förbundsordförande i SSR.
SSR har sett ett allt hårdare och polariserat debattklimat till följd av de beslut som fattats av regeringen gällande skoterförbud. Debatten är allt som oftast politiserad och saknar saklig information om grunderna för besluten. Den pågående debatten riskerar att öka konfliktytorna och intolerans.

– Den ökade polariseringen och det hårda debattklimatet som samebyarna och dess medlemmar ofta drabbas på grund av sina ansökningar om skoterförbud, är något som inte är acceptabelt, fortsätter Jonsson

– En ändring som innebär att Länsstyrelsen handhar frågan skulle innebära tydligare beslut utan politisk påverkan, vilket medför ett system som är rättssäkert och förutsägbart, säger Jenny Wik Karlsson förbundsjurist vid SSR.

– Vi ser också ett stort behov av att berörda myndigheter och kommuner tar sitt ansvar när det gäller att informera om varför förbud meddelas, det är något som inte våra medlemmar ska behöva ta ansvar för, avslutar Jonsson och Wik Karlsson.

SSR:s ambition är inte att ”stänga” fjällvärlden för skotertrafik, utan skapa ett system som skyddar renen i vissa områden under känsliga perioder. SSR ser inte heller att det är nödvändigt att begränsa möjligheterna att nyttja de befintliga skoterleder som finns vid dags dato.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Jonsson, 070-570 55 56
Jenny Wik Karlsson, 072-202 12 00