Skicka in prover för närings- och hygienisk analys av lav i säck

7 februari, 2024

Som en del i arbetet med fodersäkerhet vill SSR tillsammans med SVA kartlägga och få ny kunskap om näringsmässig och hygienisk kvalité på förvarad lav i säck som ges till renar. Har du lavsäckar hemma är du välkommen att kostnadsfritt skicka in ett prov för närings- och hygienisk analys. Prov kan skickas på både fin lav och på lav som du misstänker är dålig av någon anledning ex. slemmig, möglig, eller illaluktande. Provtagningsmaterial och analys bekostas av projektet ”Klimatanpassning av rennäringen – samverkan och kunskapsutbyte med fokus på fodersäkerhet” som finansieras av SMHI.

Ni kan skicka prover under följande period: måndag 5 februari till måndag 22 april
Kontakta Anna-Marja, anna-marja@sapmi.se för mer information och provtagningsmaterial.

Så här går provtagningen till

Beställ provtagningsmaterial från SSR. För analysen behövs ett prov på ca 2 liter, plocka en näve från några olika delar av lavsäcken.
Observera att det vid hantering och uttag av prov för hygienanalys är viktigt att rengöra händer innan prov tas och att använda bifogade plasthandskar.
Provtagning bör helst göras på en måndag så att materialet når labbet samma vecka. Om provet inte kan skickas direkt – Förvara provet i kyl fram till dess att du skickar provet.

  1. Rengör händer innan prov tas och ta på dig bifogade plasthandskar.
  2. Lägg ner ca 2 liter lav i dubbla plastpåsar och förslut med bifogad klämma.
  3. Fyll i gulmarkerade fält på remissen.
  4. Packa prov och remiss i det förfrankerade vadderade kuvertet. Förslut kuvertet med hjälp av påsnitar, tejp eller häftklammer.
  5. Skicka provet samma dag!
  6. Fyll i frågeformuläret på SSR:s webbsida: https://forms.office.com/e/NjVbX7mZf2

 

Print Friendly, PDF & Email