Samverkansöverenskommelse mellan Sensus och SSR

Sensus Studieförbund och SSR har undertecknat en samverkansöverenskommelse och kommer gemensamt att verka för att stärka SSR:s arbeta med bildning och kultur. Det kommer att ta sig uttryck i lite olika former. Vi kommer löpande att informera om de olika insatserna som är på gång eller har genomfört.

Vilka är då Sensus studieförbund?

Sensus är ett studieförbund som arbetar med bildning och kultur. Allt vi gör är folkbildning och folkbildning är både en metod, ett mål och ett förhållningssätt.

Vi bejakar människans livslånga lust till utveckling och lärande och anser att kultur är en upplevelse, ett möte med sig själv och andra. Alla har rätt att skapa och alla har rätt att delta som utövare eller publik utan normer som krymper människan. Kultur är en del av demokratibyggandet.

Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, gestalta och reflektera livsfrågor. Livsfrågor är ofta mer än ett teoretiskt ämne eller samtal. Det kan handla om människans existens. Genom möten förstår människor sig själva bättre och det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld.

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter.

Under landsmötet fanns sensus på plats och streamade samt spelade in föreläsningar och intervjuer. Dessa kommer att publiceras redigerade, men går redan nu att se oredigerat via denna länk eller ovan:

https://www.youtube.com/Sensusstudief

Tveka inte att höra av dig om du har speciella önskemål på hur vi tillsammans kan arbeta med att stärka bildning och kulturverksamheten eller om du har frågor och funderingar.

Helen Hugosson Strandemo

Verksamhetsutvecklare Sensus
Helen.hugosson@sensus.se
070- 395 28 98

Mera om sensus: www.sensus.se

Om SSR